Fysiotherapie Wateringse Veld heeft géén contract met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in 2023. Ergotherapie en Oefentherapie Wateringse Veld wel.

Ieder jaar krijgen praktijken van alle zorgverzekeraars contracten aangeboden en als de praktijk die tekent worden de behandelingen rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hanteren geen uniforme tarieven, elke verzekering heeft zijn eigen tarief voor een bepaalde behandeling. Dit betekent dat de therapeut voor precies dezelfde behandeling van de ene verzekeraar een ander bedrag krijgt dan van een andere verzekeraar. Deze tarieven zijn niet onderhandelbaar voor de therapeuten. Helaas zijn de tarieven al jaren niet meer kostendekkend. Dit is onderzocht door een onafhankelijk bureau  in opdracht van de  beroepsvereniging van fysiotherapeuten het KNGF.

Zorgverzekeraars stellen verder verschillende extra voorwaarden aan de fysiotherapeut. Zo stelt Zorg en Zekerheid sinds dit jaar dat wij lid moeten zijn van mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.  Dit betekent extra lidmaatschapskosten. Ook willen ze dat wij aan kwaliteitsverbetering doen.  Daar voldoen wij o.a. aan, middels intervisies; dit zijn intercollegiale overlegvormen . Deze overleggen zijn heel zinvol, maar worden door de verzekeraar niet bekostigd/ verloond.

Zorg en Zekerheid  biedt ons voor 2023 opnieuw een contract aan, maar dit jaar zal de praktijk hem niet tekenen. Dit uit protest; het tarief is niet kostendekkend en daarmee niet acceptabel. Daarbij zijn wij van mening dat  een zorgverzekeraar niet de gene is die ons kwaliteitseisen  mag opleggen.  Hiervoor is onze beroepsvereniging en het Keurmerk verantwoordelijk. Fysiotherapie Wateringse Veld borgt zijn kwaliteit door lid te zijn van beide verenigingen. Sinds 2015 voldoen wij aan de hoogst kwalitatieve zorg volgens de beroepsstandaard. Bij FWV wordt ernaar gestreefd om verantwoorde, doelmatige en doeltreffende zorg aan de onze cliënten aan te bieden. De kwaliteit van de zorg staat bij ons bovenaan.

Bent u verzekerd bij ZenZ in 2023 dan bent u nog steeds hartelijk welkom bij ons. Uw behandelingen zullen wij alleen direct met u afrekenen en de factuur kunt u naar ZenZ doorsturen. Deze factuur zal  ZenZ (gedeeltelijke) vergoeden.

Er zijn verzekeraars die  wel het volledige tarief aan u terug betalen, geen extra voorwaarden stellen aan fysiotherapeuten en een beter tarief geven.

U kunt natuurlijk altijd overwegen om volgend jaar een  andere zorgverzekeraar te kiezen. Hierover mag de praktijk schriftelijk  geen reclame maken.

Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op en vraag naar  de praktijkeigenaar, Daphne Stuiver.