Locatie &Basalt Revalidatie

Tegenover het Haga Ziekenhuis is een uniek zorgconcept van start gegaan: &Basalt, Ergotherapie Wateringse Veld vormt samen met 17 andere eerstelijnspraktijken het expertisecentrum voor revalidatiezorg..

Bij &Basalt revalideert de cliënt resultaatgericht onder de zorgzame regie van een revalidatiearts die direct verwijst naar een van de 17 behandelaars. Door korte lijnen en kennisuitwisseling onderling kan er snel en intensief gerevalideerd worden. &Basalt richt zich op cliënten met neurologische aandoening. Het pand heeft een open karakter, is prikkelarm ingericht en een warme uitstraling.

Onze fysiotherapeut

Linda Hogendoorn
Linda Hogendoorn
Ergotherapeut| Covid 19 | Revalidatie | Re-integratiebegeleiding | GGZ