ERGOTHERAPIE

Ik kan weer doen wat voor mij belangrijk is!

Heeft u (hulp)vragen over de uitvoering van u dagelijkse activiteiten? Op het gebied van wonen, zorgen voor uzelf of anderen, werken, leren, vrijetijdsbesteding of sociale contacten? Ergotherapie helpt u en de mensen om u heen.

Een ergotherapeut maakt altijd de koppeling met dagelijkse activiteiten m.b.t.  wonen, zorgen voor jezelf en/of anderen, werk studie, vrije tijd.

Deze klachten kunnen passen bij diverse ziektebeelden zoals hersenletsel (hersenschudding, beroerte, ongeluk, tumor) , Covid- 19, Parkinson, MS, chronische pijn, burn-out, whiplash, dementie, passen bij uw leeftijd of bij andere uitdagingen van het leven.

 

Vragen

Heeft u vragen m.b.t. de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten die niet gaan zoals u wilt, bijvoorbeeld door:

 • Stress
 • Overprikkeling
 • Overbelasting
 • Vermoeidheid
 • Veranderingen in cognitieve processen zoals aandacht, geheugen, planning en organisatie.
 • Veranderingen in het bewegen.
 • Problemen met (veilig) bewegen in en om de woning
 • Mantelzorg-taken

 

  Behandeling

  Coaching

    • Leren omgaan met de uitdagingen van een ziekte of chronische aandoening.
    • Belasting en belastbaarheid weer in balans brengen.

  Behandeling en herstel

    • Activiteiten opnieuw óf anders leren uitvoeren.
    • Activiteiten leren uitvoeren met inzet van hulpmiddelen.

  Cognitieve revalidatie

    • Uitleg / training om met cognitieve veranderingen om te leren gaan.

  Ondersteuning

    • Mantelzorg  versterken in omgaan mét zorgtaken.

  Preventie en advies

    • Keuze en begeleiding aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen
    • Oefenen gebruik hulpmiddelen.
    • Gezondheidsproblemen voorkomen en veilig handelen waarborgen.

  Werkplekonderzoek en begeleiding re-integratie

   • Arbeidsparticipatie vergroten door gerichte begeleiding.

  Resultaat

  • U kunt díe activiteiten doen die belangrijk voor u zijn, passend bij uw mogelijkheden.

  • U kunt omgaan met de ‘blijvende’ gevolgen van uw aandoening én heeft daarbij zelf de regie in handen.

  • U heeft vertrouwen in uzelf en in uw mogelijkheden.

  • U zit weer goed in uw vel!

  De behandeling kan zowel in de praktijk, bij u thuis, op school, werk of dagbesteding plaatsvinden.

  Vergoeding

  U heeft geen verwijzing nodig om te kunnen starten met ergotherapie. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.                              Het gaat daarom wel af van uw eigen risico (indien dit nog niet is opgebruikt).

  Voorkom langdurige klachten, maak een afspraak:
  Hoe eerder de behandeling start , hoe sneller u resultaat ervaart en u heeft geen verwijsbrief nodig.
  Controleer hier of u recht heeft op Zorg1 programma’s.

  Onze ergotherapeuten

  Henriette Terlouw
  Henriette Terlouw
  Ergotherapeut| Niet aangeboren hersenletsel| Aangesloten bij Parkinsonnet| Cognitieve revalidatie| Sensorisch integratie
  Marloes Kolleman
  Marloes Kolleman
  Ergotherapeut| Chronische pijn en Vermoeidheid| Stress gerelateerde klachten| Werkhervatting
  Pauline Erkelens
  Pauline Erkelens
  Ergotherapie | Ouderen | Hulpmiddelen en voorzieningen| Valpreventie| WMO aanvragen