ERGOTHERAPIE

Ik voel me weer beter

Ondervindt u door een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, beperking of handicap problemen in het dagelijks leven?

Ergotherapie kan hiervoor een oplossing zijn.

1: Beperking

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onder belasting, beperking of handicap problemen ondervindt in het dagelijks leven. De redenen waarom men een ergotherapeut inschakelt, kunnen van velerlei aard zijn en te maken hebben met acute stoornissen, achteruitgang door chronische ziekte van psychische of fysieke aard. Het onvermogen tot het uitvoeren van dagelijkse handelingen kan zowel tijdelijk als blijvend zijn. Herkent u zich in onderstaande vragen. Dan is ergotherapie iets voor u:

 1. Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging of duurt dit erg lang?
 2. Zijn er taken in het huishouden die u graag weer zelf zou willen doen maar die niet meer lukken door uw beperkingen?
 3. Heeft u problemen met het verplaatsen binnen of buiten?
 4. Komt u problemen tegen bij het uitvoeren van uw werk?
 5. Wilt u op de hoogte zijn van hulpmiddelen die uw zelfstandigheid kunnen vergroten of wilt u leren op de juiste manier met een hulpmiddel om te gaan?
 6. Heeft u moeite met het verdelen van uw energie?
 7. Heeft u moeite met het uitvoeren van fijne motorische bewegingen waardoor u bv. moeite heeft met veters strikken, knopen dichtdoen.
 8. Hoe kan ik iemand het beste helpen bij een toilettransfer als mantelzorger?
 9. Hoe kan een woning het beste ingericht worden, zodat dit de verzorging van een hulpvrager zo gemakkelijk mogelijk maakt?
 10. Welke rolstoel kan ik het beste aanvragen?
 11. Welke hulpmiddelen en voorzieningen worden vergoed en waar kunnen zij aangevraagd worden?
 12. Hoe kan ik het verzuim binnen mijn bedrijf laag houden?
 13. Hoe ga ik effectief om met uitval?
 14. Is mijn werkplek optimaal ingericht?

2: Behandeling

Ergotherapie is een paramedische behandelmethode bedoeld voor mensen van alle leeftijden die problemen in het dagelijks leven ervaren. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot.

Hoe gaat een ergotherapeut te werk?
De problemen die voor de cliënt belangrijk zijn worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt stelt de ergotherapeut samen met de cliënt een programma op om te bewerkstelligen dat de cliënt de meest normale alledaagse handelingen gewoon, op een aangepaste manier of met een hulpmiddel kan verrichten.

3: Resultaat

In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Bij vroegtijdige inschakeling van de ergotherapeut hoeven hulpvragers vaak niet te worden opgenomen in een zorginstelling, worden hulpverleners, werkzaam in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht en kunnen mensen langer deelnemen aan het arbeidsproces.

Resultaten kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Weer zelfstandig douchen of het eenhandig veters leren strikken.
• Anders aanleren van handelingen; zoals zittend koken.
• Het leren omgaan met hulpmiddelen; zoals een douchezitje of een helping hand.
• Meer kennis rondom de inrichting van de computerwerkplek (thuis of op het werk)
• (mantel-)zorgers ervaren meer verlichting in de zorg of zelfs uitstel van opname in een instelling bereikt kan worden.
• Ergotherapeut heeft bemiddeld bij instanties die hulpmiddelen vertrekken zoals WMO en de ziektekostenverzekeraar.
• Een balans gevonden hebben tussen belasting en belastbaarheid?
• Terug keren op werkplek / re-integratie

4: Maak een afspraak

Maak direct een afspraak of bel ons om te kijken op hoeveel behandelingen u recht heeft volgens uw verzekering.

Onze ergotherapeut

Shirley Bezemer
Shirley Bezemer
Ergotherapeut

Contact en locatie

Laan van Wateringse Veld 224b
2548 CG Den Haag
t. 070 309 98 60
e. info@fcwv.nl

Openingstijden

Maandag: 08:00 - 21:00 uur
Dinsdag: 07:15 - 21:00 uur
Woensdag: 07:15 - 21:00 uur
Donderdag: 07:15 - 21:00 uur
Vrijdag: 07:15 - 18:00 uur
Zaterdag: 08.00 - 13.30 uur
Zondag: gesloten

Online afspraak maken

Wacht niet tot de pijn te erg wordt, neem contact met ons op.