WEET WAT U BEWEEGT

Wij kunnen u weer zorgeloos laten bewegen

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Fysiotherapie Wateringse Veld is verplicht gegevens van u te registreren en te bewaren en hier vertrouwelijk mee om te gaan. Onder bepaalde voorwaarden mogen wij uw gegevens delen met anderen en/of gebruiken voor nader onderzoek. De informatie kan anoniem verstuurd worden of met uw naam en toenaam. Waar we uw toestemming voor vragen kunt u hieronder lezen:

Jaarlijks een audit

De auditoren, die controleren of wij nog aan de benodigde HKZ en Keurmerk Praktijkregister kwaliteiten voldoen hebben eens per jaar inzage nodig in een aantal dossiers. Dit gebeurt anoniem; uw naam en contactinformatie zijn hierbij niet zichtbaar. Ook heeft de auditor een beroepsgeheim; hij mag geen gegevens naar buiten brengen.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de receptioniste of uw therapeut.

Landelijke Database Keurmerk

Wij zijn een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. Om aan dit Keurmerk deel te kunnen nemen verzamelen wij data, welke geanonimiseerd worden doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die verzameld worden zijn: geboortejaar, geslacht, behandelgegevens (de klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). Met deze ‘feedback informatie’  kan u w zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Daardoor kan uw fysiotherapeut binnen de praktijk continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de receptioniste of uw therapeut.

Patiënttevredenheid Enquête

In dit onderzoek meet Qualiview uw ervaring met de geleverde therapeutische zorg door Fysiotherapie Wateringse Veld en desbetreffende therapeut. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de uw therapeut duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kunnen wij onze therapeutische zorg beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. Fysiotherapie Wateringse Veld krijgt inzicht in verbeterpunten. Alle data wordt anoniem verzameld en komen geanonimiseerd bij ons terug. Uw wordt uitgenodigd om deel te nemen als uw behandelproces is beëindigd. Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de receptioniste of uw therapeut.

Versturen gegevens naar uw verwijzer

We houden uw medische gegevens bij in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De wet schrijft voor dat uw therapeut zonder uw toestemming geen medische gegevens mag delen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of specialist. Wij brengen uw verwijzer (huisarts of specialist) graag op de hoogte van uw behandelproces en het resultaat hiervan. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het versturen van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de receptioniste of uw therapeut.

Chronische ZorgNet

We zijn aangesloten bij het Chronische ZorgNet, een landelijk netwerk welke gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bied aan mensen met chronische aandoeningen. Om aan dit Chronisch ZorgNet deel te kunnen nemen verzamelen wij data, welke geanonimiseerd worden doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die verzameld worden zijn: geboortejaar, geslacht, behandelgegevens (de klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). Met deze ‘feedback informatie’ kan u therapeut zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere therapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als therapeut. Daardoor kan uw therapeut binnen de praktijk continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de receptioniste of uw therapeut.

Zorg1

Zorg1 praktijken zijn over het algemeen vooruitstrevende praktijken die graag als eerste meedoen met innovaties. Om aan de producten van Zorg1 deel te kunnen nemen verzamelen wij data, welke geanonimiseerd worden doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die verzameld worden zijn: geboortejaar, geslacht, behandelgegevens (de klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). Met deze ‘feedback informatie’ kan u therapeut zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere therapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als therapeut. Daardoor kan uw therapeut binnen de praktijk continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de receptioniste of uw therapeut.

Contact en locatie

Laan van Wateringse Veld 224b
2548 CG Den Haag

Els Borst-Eilersplein 75
2545 AA Den Haag

Noordweg 26
2291 EE Wateringen

t. 070 309 98 60
e. info@fcwv.nl

 

Hoofdsponsor van:

Openingstijden

Maandag: 08:00 - 21:00 uur
Dinsdag: 08:00 - 21:00 uur
Woensdag: 07:15 - 21:00 uur
Donderdag: 07:15 - 21:00 uur
Vrijdag: 07:15 - 18:00 uur
Zaterdag: 08.00 - 13.30 uur
Zondag: gesloten

Online afspraak maken

Wacht niet tot de pijn te erg wordt, neem contact met ons op.

Keurmerk Fysiotherapie
Keurmerk Fysiotherapie