WEET WAT U BEWEEGT

Wij kunnen u weer zorgeloos laten bewegen

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Fysiotherapie Wateringse Veld is verplicht gegevens van u te registreren en te bewaren en hier vertrouwelijk mee om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uw fysiotherapeuten voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben.
Onder bepaalde voorwaarden mogen wij uw gegevens delen met anderen en/of gebruiken voor nader onderzoek.
De informatie kan anoniem verstuurd worden of met uw naam en toenaam. Waar we uw toestemming voor nodig hebben kunt u hieronder lezen:

Jaarlijks een audit

De auditoren, die controleren of wij nog aan de benodigde HKZ en Plus kwaliteit voldoen hebben eens per jaar inzage nodig in een aantal dossiers. Dit gebeurt anoniem; uw naam en contactinformatie zijn hierbij niet zichtbaar. Ook heeft de auditor een beroepsgeheim; hij mag geen gegevens naar buiten brengen.
Uitwisseling van gegevens kan alleen plaatsvinden als u hier eenmalig toestemming voor verleent. De receptioniste vraagt u deze toestemming bij aanmelding.

Landelijke Database Fysiotherapie

Wij nemen deel aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die verzameld worden zijn: geboortejaar , geslacht, behandelgegevens (de klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). Om te bepalen wat de effectiviteit van de behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepalen wij in onze praktijk welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die wij aan u leveren.
Uitwisseling kan alleen plaatsvinden als u hier eenmalig toestemming voor verleent. De receptioniste vraagt u deze toestemming bij aanmelding.

Patiënttevredenheid Enquête

In dit onderzoek meet Qualiview uw ervaring met de geleverde fysiotherapeutische zorg door Fysiotherapie Wateringse Veld en desbetreffende fysiotherapeut. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de uw fysiotherapeut duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kunnen wij onze fysiotherapeutische zorg beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. Fysiotherapie Wateringse Veld krijgt inzicht in verbeterpunten. Alle data wordt anoniem verzameld en komen geanonimiseerd bij ons terug. Uw wordt uitgenodigd om deel te nemen als uw behandelproces is beëindigd. Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Uitwisseling van gegevens kan alleen plaatsvinden als u hier eenmalig toestemming voor verleent. De receptioniste vraagt u deze toestemming bij aanmelding.

Versturen gegevens naar uw verwijzer

We houden uw medische gegevens bij in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De wet schrijft voor dat uw fysiotherapeut zonder uw toestemming geen medische gegevens mag delen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of specialist. Wij brengen uw verwijzer (huisarts of specialist) graag op de hoogte van uw behandelproces en het resultaat hiervan. Hiervoor moet u Fysiotherapie Wateringse Veld eenmalig toestemming geven. De receptioniste vraagt u deze toestemming bij aanmelding.

Contact en locatie

Laan van Wateringse Veld 224b
2548 CG Den Haag
t. 070 309 98 60
e. info@fcwv.nl

Hoofdsponsor van:

Openingstijden

Maandag: 08:00 - 21:00 uur
Dinsdag: 07:15 - 21:00 uur
Woensdag: 07:15 - 21:00 uur
Donderdag: 07:15 - 21:00 uur
Vrijdag: 07:15 - 18:00 uur
Zaterdag: 08.00 - 13.30 uur
Zondag: gesloten

Online afspraak maken

Wacht niet tot de pijn te erg wordt, neem contact met ons op.