VIDEO AFSPRAAK

Ik kan weer zorgeloos bewegen

Onze therapeuten hebben de mogelijkheid om van meerdere vormen van behandelingen/diensten gebruik te maken. Voor een aantal van onze diensten is het mogelijk om u op afstand te helpen met adviezen, oefeningen en controles. Zo kunnen wij u te woord staan via een video afspraak, heeft u de mogelijkheid om een deel van de intake online in te vullen en kunnen wij u filmpjes met oefeningen digitaal toezenden.

Voorbeeld Video Afspraak

Wij hebben de mogelijkheid om oefenvideo’s te delen tijdens een afspraak.

De oefeningen welke tijdens de afspraak worden getoond en met u worden doorgenomen, kunt u na de afspraak binnen u eigen omgeving terug vinden.

Voorbeeldvideo

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een oefenvideo. Deze kunt u terugvinden in PhysiApp.

Waarom bieden wij u deze dienst op afstand aan?

Door omstandigheden kan het nuttig zijn om niet naar de praktijk te komen voor een behandeling. Denk hierbij aan besmettingsgevaar voor uzelf of voor anderen, of reizen is voor u fysiek moeilijk of te tijdsintensief. Een video afspraak kan dan oplossing bieden. U wordt dan gebeld door de therapeut op de afgesproken tijd, via de link die u ontvangt maakt u verbinding met uw behandelend therapeut. Wij werken met het programma Physitrack en de app is voor u gratis te downloaden: PhysiApp. Dit is ook een plek waarop u oefeningen kunt inzien.

Hoe werkt een video afspraak bij ons?

Uw therapeut stuurt op de afgesproken tijd een link naar u per mail om de videoverbinding tot stand te brengen. Houd altijd rekening met mogelijke vertraging (maximaal 10 minuten) voor als er iets uitloopt in onze agenda. De afspraak wordt ingepland voor de normale tijd van een behandeling (25 minuten).

Download PhysiApp op uw telefoon, als u de link op uw telefoon gaat openen en het videoconsult via uw telefoon wilt laten verlopen.

Hebt u een laptop of PC met webcam en wilt u daar uw link op openen? U komt dan in het inlogmenu van Physitrack terecht en de videoverbinding vindt op uw PC plaats.

Onze fysiotherapeuten

Daphne Stuiver
Daphne Stuiver
Eigenaar | Fysiotherapeut | Manueel Therapeut | Longfysiotherapeut | Echografie | Spataderen rondom de zwangerschap
Linda Hogendoorn
Linda Hogendoorn
Ergotherapeut| Covid 19 | Revalidatie | Re-integratiebegeleiding | GGZ
Marijke Diekerhof
Marijke Diekerhof
Fysiotherapeut | Sportfysiotherapeut | Orthopedisch Manueel Therapeut| Echografie
Wouter Bakker
Wouter Bakker
Fysiotherapeut | Manueel Therapeut | Dry Needling
Martijn van der Kruk
Martijn van der Kruk
Fysiotherapeut| Manueel therapeut| Dry Needling
Nick van Laar
Nick van Laar
Fysiotherapeut | Geriatriefysiotherapeut
Bob Kemper
Bob Kemper
Fysiotherapeut | Longfysiotherapeut | Sportfysiotherapeut | Core stability
Rianne van der Klaauw
Rianne van der Klaauw
Fysiotherapeut ǀ aangesloten bij Parkinsonnet|Oedeem- en oncologiefysiotherapeut ǀ Covid 19 |Chronisch Zorgnet therapeut (etalagebenen) ǀ Longfysiotherapeut
Robin de Jong
Robin de Jong
Fysiotherapeut| Manueel therapeut | Kaaktherapeut | Echografie| Percutane Electrolyse
Marjolein Perfors
Marjolein Perfors
Fysiotherapeut | Manueel therapeut| Kaaktherapeut | Dry Needling
Susanne Mezger
Susanne Mezger
Fysiotherapeut | Psychosomatisch fysiotherapeut | Lichaam in balans