Oncologische revalidatie

Ik kan weer genieten

Oncologischde revalidatie kan u helpen om uw kwaliteit van leven te verbeteren en weer grip te krijgen op uw dagelijks leven.

Oncologische revalidatie helpt!  

Wat is oncologische revalidatie? 

Kanker kan een ingrijpende ziekte zijn met grote gevolgen voor uw lichamelijke en mentale gezondheid, en uw dagelijks leven. Gelukkig is er oncologische revalidatie: een multidisciplinair programma gericht op het verminderen of voorkomen van klachten en het optimaliseren van uw kwaliteit van leven, zowel tijdens als na de behandeling.

Wat kunt u verwachten van oncologische revalidatie?

Tijdens de revalidatie werken verschillende specialisten samen om u op maat te begeleiden. Dit team kan bestaan uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, oncologen, diëtisten en andere professionals. Samen met u bepalen ze een behandelplan dat aansluit bij uw specifieke klachten en behoeften.

Oncologische revalidatie kan meerdere doelen hebben:

✔ Versterken van conditie en spierkracht.
✔ Omgaan met angst en depressie.
✔ Verminderen van pijn en vermoeidheid.
✔ Hervatten van dagelijkse activiteiten.

Wat valt onder de behandeling van oncologische revalidatie?

 • Lichamelijke ondersteuning.
 • Mentale en emotionele ondersteuning.
 • Voorlichting en educatie.
 • Pijnbehandeling.
 • Lotgenotencontact.

Welk resultaat kan ik boeken met orthopedische revalidatie?

 • Verminderen van pijn en vermoeidheid.
 • Verbeteren van conditie en spierkracht.
 • Aanpakken van psychische en emotionele klachten.
 • Hervatten van dagelijkse activiteiten.
 • Beter omgaan met de gevolgen van kanker.
 • Ontwikkelen van copingstrategieën.
 • Versterken van een gezond leefpatroon.

Voorkom langdurige klachten en maak een afspraak. Hoe eerder u start, hoe sneller u resultaat ervaart. Er is geen verwijsbrief nodig en wij controleren op het aantal behandelingen waarop u recht heeft.

Wat wordt vergoed?

Afhankelijk van het behandeltraject krijgt u ergotherapie, fysiotherapie en/of oefentherapie. Voor Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed. Bij fysiotherapie en oefentherapie betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf of het komt uit uw aanvullende verzekering. De behandelingen erna vallen onder onder de basisverzekering.

  Wij staan graag voor u klaar

  Ons team van neurorevalidatie is een multidisciplinaire team bestaande uit professionals uit verschillende vakgebieden Zij kunnen elkaar aanvullen waardoor er een beter resultaat behaald kan worden. Wij kunnen u de juiste zorg op juiste plek geven, onder een dak. Daarnaast heeft ons revalidatie team goede contacten met specialisten buiten de praktijk zoals huisartsen, Basalt revalidatiecentrum en het ziekenhuis HMC.

  Specialisten in oncologische revalidatie

  Linda Hogendoorn
  Linda Hogendoorn
  Ergotherapeut| Covid 19 | Revalidatie | Re-integratiebegeleiding | GGZ
  Bob Kemper
  Bob Kemper
  Fysiotherapeut | Longfysiotherapeut | Sportfysiotherapeut | Core stability
  Rianne van der Klaauw
  Rianne van der Klaauw
  Fysiotherapeut ǀ aangesloten bij Parkinsonnet|Oedeem- en oncologiefysiotherapeut ǀ Covid 19 |Chronisch Zorgnet therapeut (etalagebenen) ǀ Longfysiotherapeut