WEET WAT U BEWEEGT

Wij kunnen u weer zorgeloos laten bewegen

Uw rechten!

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Recht op informatie

Uw therapeut moet u in begrijpelijke taal informatie geven over:

 • de therapeutische indicatie
 • de voorgestelde onderzoeken of behandelingen
 • andere behandelmogelijkheden
 • de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek.
 • Een therapeut mag u alleen behandelen met uw toestemming. Daarbij mag uw therapeut er wel vanuit gaan dat u stilzwijgend toestemming verleent als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt als hij of zij vraagt naar uw arm te mogen kijken.
 • In sommige gevallen moet er uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden en deze moet schriftelijk worden vastgelegd. Dat is bijvoorbeeld bij een manipulatie van de nek.
Recht op inzage in uw dossier

Uw therapeut is verplicht een dossier bij te houden over uw behandeling. U kunt dit dossier niet meenemen. Tot dit dossier heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op (elektronische) inzage en (elektronische) afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens van uw medische dossier. 
Recht op kennis over verwerking persoonsgegevens
U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, zie hiervoor Onze Plichten!
Recht op overdracht van uw dossier

Als u een andere therapeut kiest, is het belangrijk dat deze therapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Indien u wilt dat onze therapeut het dossier overdraagt aan een andere therapeut, kunt u hierom vragen. Onze therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u dit aan onze therapeut heeft gevraagd. Uw dossier wordt dan door onze therapeut via beveiligde ICT kanalen overgedragen.

Privacy in de spreekkamer, patiëntenkamer of aan de balie

U heeft recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes en een afgesloten kleedruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd. Als u bijvoorbeeld oefentherapie krijgt in de oefenzaal kan dit lastiger zijn. Mocht er een situatie zijn waarin u graag meer privacy wilt, geeft u dit dan aan bij uw therapeut. Zij zullen hun best doen u zoveel mogelijk privacy te bieden.

Wij vragen u aan onze balie wat afstand te houden tot u aan de beurt bent. Zo respecteert u ook de privacy van andere cliënten.

Recht op klachtenbehandeling

Als u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
U kunt dit melden aan uw therapeut, de praktijkeigenaar Daphne Stuiver, of via een klachtenformulier dat u kunt vinden in de wachtruimte. Uw klacht wordt behandeld conform de richtlijnen van het Praktijkregister. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Contact en locatie

Laan van Wateringse Veld 224b
2548 CG Den Haag

Els Borst-Eilersplein 75
2545 AA Den Haag

Noordweg 26
2291 EE Wateringen

t. 070 309 98 60
e. info@fcwv.nl

 

Hoofdsponsor van:

Openingstijden

Maandag: 08:00 - 21:00 uur
Dinsdag: 08:00 - 21:00 uur
Woensdag: 07:15 - 21:00 uur
Donderdag: 07:15 - 21:00 uur
Vrijdag: 07:15 - 18:00 uur
Zaterdag: 08.00 - 13.30 uur
Zondag: gesloten

Online afspraak maken

Wacht niet tot de pijn te erg wordt, neem contact met ons op.

Keurmerk Fysiotherapie
Keurmerk Fysiotherapie